ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA


VEDENIE KLUBU


Miroslav BLANÁR

prezident klubu


Stanislav Hvozda

manažér klubu


TRÉNERI


Rastislav PAŇKO

hlavný tréner extraliga muži


Marián VITKO st.

tréner juniori, tréner 1. liga muži


Ľuboš MACKO

tréner kadeti


Marián VITKO ml.

tréner starší žiaci


Peter THOLT

tréner mladší žiaci